Predsjednik Farmaceutske komore Republike Srpske

Prim. mr ph Jagoda Radaković