Nadzorni odbor

1. Vitković mr farm. Milena, predsjednik

2. Popović mr farm. Sava, član

3. Milutinović mr farm. Danica, član