Sud časti

1. Cerović mr farm. Nada, predsjednik

2. Stanić mr farm. Dragica, član

3. Dunović mr farm. Nikolina, član

4. Arsić mr farm. Dragan, član

5. Đukić mr farm. Svjetlana, član