Objavljeno: 13.04.2016 PDF Odštampaj E-mail
Obavještavamo vas da će se 15.04.2016. godine (PETAK) u Foči u amfiteatru Medicinskog fakulteta  održati, u organizaciji “Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske“, XIII stručni  sastanak sa sljedećim programom:
 
10:30 – 11:00  Registracija učesnika;
 
11:00 – 11:10 Pozdravna riječ mr sc. med. Dragane Puhalo Sladoje, predsjednice Udruženja medicinskih biohemičara RS;
 
11:10 – 11:20 Pozdravna riječ prof. dr Milana Kulića, dekana Medicinskog fakulteta u Foči;
 
11:20 – 11:30 Pozdravna riječ prof. dr Nade Majkić-Sing, direktorica DMBS, počasne predsjednice Udruženja medicinskih biohemičara RS;
 
11:30 – 12:00 Preanalitička faza laboratorijske dijagnostike – zahtjev standarda ISO 15189, prim. dr sc. Zorica Šumarac , Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije, Beograd;
 
12:00 – 12:30 Savremena tehnološka rješenja i akreditacija – unaprjeđenje i za laboratoriju  i za pacijenta, dr med. Vera Lukić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Željeznice Srbije“, Beograd;
 
12:30 – 13:00 Značaj racionalne laboratorijske dijagnostike za unaprjeđenje kvaliteta rada medicinskih laboratorija, prim. dr med. Velibor Canić, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd;
 
13:00 – 13:30 Kafe pauza;
 
13:30 – 14:00 Izazovi procesa akreditacije laboratorije DZ Bijeljina, po standardu  ISO 15189,
mr farm. Jelena Hrkalović, DZ Bijeljina;
 
14:00 – 14:30 Nacionalni program vanjske kontrole kvaliteta, Vesna Vuk Bedenik.

Stručni sastanak je bodovan sa tri (3) boda za slušaoce shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske.