Objavljeno: 15.04.2016 PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

GlaxoSmithKline d.o.o. obavijestio ALMBiH o obustavi proizvodnje lijeka Altargo (retapamulin) mast 10 mg/1 g, 5 g masti (1 alu-tuba u kutiji)


Nosilac dozvole GlaxoSmithKline d.o.o.  za stavljanje u promet u BiH lijeka Altargo (retapamulin) mast 10 mg/1 g, 5 g masti (1 alu-tuba u kutiji), proizvođača Wellcome Limited je dana 11.04.2016. god. obavijestio ALMBiH o obustavi proizvodnje, odnosno prometa pomenutog lijeka u BiH, te da neće ulaziti u postupak obnove dozvole.