Objavljeno: 30.05.2016 PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Pliva d.o.o. obavijestio ALMBiH o prestanku proizvodnje osam lijekova

Pliva d.o.o. je dana 10.05.2016. god obavijestila ALMBiH o prestanku proizvodnje osam lijekova iz portfolia proizvođača Pliva Hrvatska d.o.o. i o stanju zaliha za tržište BiH:

Rb.

Naziv lijeka

Stanje zaliha u BiH

1.

Atenolol Pliva (atenolol) tablete 14 x 100 mg

nema raspoloživih zaliha

2.

Indapamid SR Pliva (indapamid) tablete sa produženi oslobađanjem 30 x 1,5 mg

prodaja u BiH do isteka zaliha; novog uvoza neće biti

3.

Peptoran (ranitidin) filmom obložena tableta 20 x 150 mg

nema raspolživih zaliha

4.

Plivit C (askorbinska kiselina) tablete 250 x 500 mg

zalihe u veledrogerijama sporadične; novog uvoza neće biti

5.

Starcitin (citalopram) filmom obložena tableta 28 x 20 mg

prodaja do isteka zaliha (do kraja 2017. god.)

6.

Ulzol (omeprazol) želučanootporna kapsula, tvrda 14 x 20 mg

prodaja do isteka zaliha (do kraja 2016. god.)

7.

Zenafluk (flukonazol) kapsula, tvrda 7 x 100 mg

prodaja do isteka zaliha (do kraja 2016. god.)

8.

Zenafluk (flukonazol) kapsula, tvrda 1 x 150 mg

prodaja do isteka zaliha (do kraja 2016. god.)