Objavljeno: 06.10.2016 PDF Odštampaj E-mail
Poštovani,
Obavještavamo Vas da  smo dana 29.09.2016. godine od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, zaprimili Rješenja o  akreditovanim programima kontinuirane  edukacije Savjeta za zdravlje i to:

1.  Alergija - bolest savremenog  doba, u organizaciji Farmaceutskog  društva Republike Srpske, koji je održan u Banjaluci 23.09. i 24.09.2016. godine. Program je bodovan sa 9 bodova za predavače i 5 bodova  za  slušaoce.
2.  Bazalni insulini nove generacije u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske koji će  se održati u Banjaluci dana 13.10.2016. godine. Program je bodovan sa 6 bodova za predavača i 3 boda za  slušaoce.

Na linkovima ispod možete pronaći Rješenja sa kojim  su odobrena gore navedena predavanja sa datumom prijema u Komoru.
Rješenje za 23. i 24.9.2016.
Rješenje za 13.10.2016.

Za  sve informacije u vezi sa održavanjem navedenih predavanja (kao što je tačno vrijeme, mjesto i  sl.) možete kontaktirati nadležno Ministarstvo, odnosno Savjet za zdravlje, kao i organizatora predavanja,  a  sve ostale zvanične informacije u vezi sa detaljima o održavanju pomenutih predavanja koje pristignu u  Komoru biće objavljene u što kraćem  roku.

S poštovanjem,
Stručna  služba Farmaceutske komore RS