Za građanstvo
DJECA, TRUDNICE I LICA SA VIŠE OD 65 GODINA PDF OdÅ¡tampaj E-mail
Djeca do navršene petnaeste godine života, trudnice za sve vrijeme trudnoće, kao i u periodu porodiljskog odsustva do navršene prve godine života djeteta i lica sa više od 65 godina, imaju potpunu zdravstvenu zaštitu i 100% obuhvaćenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem. 

Šta ovo znači?

Ovo znači da je ovim kategorijama građana obezbjeđena besplatna zdravstvena zaštita, da imaju mogućnost da dobiju besplatan lijek sa Liste A ( ako uzimate lijek čiju je cijenu Fond odredio kao referentnu ) i da dobiju besplatno ortopedsko i drugo pomagalo iz popisa pomagala koje plaća Fond.
Ovi osiguranici spadaju u kategoriju koja ne plaća participaciju! Izuzetak je samo korišćenje ljekova sa liste B.

Šta znači 100 % obuhvaćenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem?

Članom 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite, propisano je slijedeće:
"Ovjera zdravstvene knjižice za djecu do 15 godina, trudnice i žene za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva do navršene prve godine života djeteta, kao i za lica starija od 65 godina, ne može se uslovljavati plaćenim doprinosom".

U praksi ovo znači da nikome iz ove kategorije osiguranika službenici Fonda neće odbiti ovjeru zdravstvene knjižice ukoliko obveznik nije uplatio doprinos. Međutim, ovo ne znači da za ove kategorije uopšte nije potrebno da se uplaćuje doprinos. Uplaćen doprinos je uslov da se koriste prava iz zdravstvenog osiguranja. Dakle, u Fondu će ovjeriti knjižicu, ali će protiv obveznika koji je obavezan da plaća doprinos biti podnesena prijava poreskoj upravi.

VAŽNO!

Kako da dobijete odgovor na vaša pitanja?

Bilo koju informaciju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, možete da dobijete putem info telefona 1371. Ovaj broj vam je dostupan 24 časa svakog dana, a odgovor ćete dobiti najkasnije narednog radnog dana. Na ovaj telefonski broj možete da prijavite i kršenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Cijena jednog minuta razgovora na ovom telefonskom broju je 0,45 KM + PDV. (inf telefon je uveden u saradnji sa halo centrom Srpskih pošta)
Osiguranici, kojima je odobreno liječenje izvan Republike Srpske, odgovore na sva pitanja mogu da dobiju putem telefona 051 226 391. Za potrebe ovih osiguranika Fond je organizovao i servisnu službu koja će im, ako to oni traže, zakazati termin prijema u bolnicu i riješiti administrativne prepreke koje se pojave u toku liječenja.
Odgovore na vaša pitanja možete da tražite i u svakoj poslovnici Fonda, kao i putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Tekst preuzet sa sajta Fonda zdravstvenog osiguranja, te kompletan sadržaj možete vidjeti na slijedećoj adresi http://www.zdravstvo-srpske.org/vodici_pravodjeca.htm