Vijesti 2017
Objavljeno: 16.10.2017. PDF Odštampaj E-mail
Dostavljamo Vam informaciju  o drugom upisnom roku - SAS Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Poštovane koleginice i kolege,

Raspisan je Konkurs za upis na specijalističke akademske studije u školskoj 2017/18. godini - drugi upisni rok.

Prijavljivanje je 16. 10. 2017. godine i 17. 10. 2017. godine u vremenu od 9 do 14 časova.

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
* prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta)
* fotokopije sledećih dokumenata: kopiju diplome i dodatak diplomi, odnosno uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj  prosečnoj oceni, a ukoliko nema dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima). Originale je potrebno poneti na uvid.
* svoju kraću biografiju i uplatnicu na iznos od 3.000,00 RSD na ime troškova prijave na konkurs. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Više...
 
Objavljeno: 12.10.2017. PDF Odštampaj E-mail
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji Univerziteta "Bijeljina" iz Bijeljine.
Program je bodovan sa 8 bodova za predavača i 5 bodova za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS
 
Objavljeno: 12.10.2017. PDF Odštampaj E-mail

Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje održanog stručnog simpozijuma u organizaciji Javne ustanove Gradska apoteka Prijedor.
Program je bodovan sa 8 bodova za predavača, organizacionom i naučnom odboru 6 bodova i 4 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS

 
Obajvljeno: 05.10.2017 PDF Odštampaj E-mail
Poštovani,

Domaći Simpozijum koji  organizuje Javna zdravstvena ustanova "Gradska apoteka Prijedor", iz Prijedora, a pod sponzorstvom kompanije „Hemofarm“ d.o.o. Banja Luka, akreditovan je od strane Savjeta za zdravlje rješenjem broj 11/04-500-27-188/17 od 05.10.2017.godine, i to na sledeći način:
1. Dodijeljeni broj bodova slušaocima: 4 (četiri);
2. Dodijeljeni broj bodova predavačima: 8 (osam);
3. Dodijeljeni broj bodova učesniku u organizacionom ili stručnom odboru: 6 (šest).
Simpozijum je akreditovan za magistre farmacije i medicinske biohemije Republike Srpske na temu:

Savremeni principi u liječenju:
1. Hipertenzije,
2. Depresije,
3. Urinarne infekcije i
4. Kongestije nosa.

 

Biće održan dana 07.10.2017. godine u Prijedoru u Hotelu Prijedor, Srpskih Velikana 14,  sa početkom u 10.00  časova.

TEME:
1. Depresija kao bolest modernog doba,
    prof. dr Nera Zivlak
2.  Izazovi u liječenju hipertenzije,
     prof. dr Aleksandar Lazarević
3. Urinarna inkontinencija – prepoznavanje i liječenje,
    prof. dr Milan Žigić
4. Značaj primjene dekongestiva.
    mr farm. Davorka Kopanja

 


Prisustvovanje Simpozijumu se ne naplaćuje.
Radi lakše registracije slušalaca molimo Vas da na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript pošaljete Vaše ime i prezime.

                   S poštovanjem!

Stručna  služba Farmaceutske komore RS

 
Obajvljeno: 05.10.2017 PDF Odštampaj E-mail

Farmaceutska komora Republike Srpske je zamoljena od  strane Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da  svoje članove informiše o upisu na  specijalističke  studije, te Vam prosljeđujemo sledeće:

Poštovane koleginice i kolege,

Očekuje se raspisivanje Konkursa za upis studenata u drugom upisnom roku na specijalističke akademske studije (SAS) Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ovu specijalizaciju, koja pruža široko znanje iz tri osnovne oblasti – FARMAKOTERAPIJE, FITOTERAPIJE I DIJETETIKE, pored farmaceuta, mogu upisati i doktori medicine, veterinarske medicine i stomatologije. U okviru izbornih predmeta moguće je usavršavanje iz oblasti interpretacije laboratorijskih testova u kontroli terapije, dermokozmetičkih preparata, farmakovigilance i registracije lekova i marketinga i menadžmenta u farmaciji. Nastava se izvodi na fakultetu, isključivo vikendom (svake druge subote).

Više...