Objavljeno: 4.5.2009. PDF Odštampaj E-mail

Predavanja u Banjoj Luci,vrijeme i mjesto naknadno

Obavještavamo vas da će se u organizaciji ,,Hemofarm“ doo održati slijedeća predavanja:
1. ,,Neenzimski antioksidativni sistem humanog organizma“, prof. dr Jasminka 
  Mehanović Nikolić;
2. ,,Uloga farmaceuta u terapiji urogentalnih bolesti“, prim. mr farm. Anđelka Damjanović, spec. farmakoinformatike;
3. „OTC i samomedikacija“, dr Dragana Baltazarević.

Predavanja će biti održana u Banjoj Luci, vrijeme i mjesto naknadno.
Predavanja su bodovana sa 3 (tri) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti koji je pravosnažan.
Potrebne aktivnosti oko obavještenja i prisustva su dužne provesti regionalne podružnice.