Objavljeno: 11.3.2009. PDF Odštampaj E-mail

Na osnovu člana 12. Zakona o zdravstvenim komorama (Sl. glasnik ,,Republike Srpske“, br.35/03) i člana 25. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 26.02.2009 godine. u prostorijama Agencije za lijekove ul. Veljka Mlađenovića bb Banja Luka, donjela je sledeću:

 

O D L U K U

Usvaja se zapisnik sa sjednice skupštine Farmaceutske komore održane 30.12.2008.godine s tim da se iz istog briše sporni tekst koji se odnosi na pitanje statusa članstva u Farmaceutskoj komori Republike Srpske za Mrgud mr ph Vitomira što je nesporno.

Ova odluka je donesena jednoglasno, stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli Komore.