Objavljeno: 27.7.2009. PDF Odštampaj E-mail

Zapisnici sa sastanaka Komisije za stručno usavršavanje farmaceuta i izdavačku djelatnost

Zapisnik sa prvog sastanka 
Zapisnik sa drugog sastanka