Objavljeno: 2.12.2009. PDF Odštampaj E-mail

Predavanja za farmaceute u Banjaluci 8.12.2009. godine

U organizaciji Farmaceutske komore i firme ,,Vetfarm“ održaće se predavanje u Banjaluci 8.12.2009. godine u 17.30. časova u  velikoj sali hotela „Vidović“.

Predavanja i predavači su:

,,Aktivnosti farmaceuta u javnoj apoteci u promociji zdravlja i prevenciji bolesti žena“

Prof. dr Ljiljana Tasić

,,Klinički značajne farmakokinetičke varijabilnosti lekova kod žena“

Prof. dr Branislava Miljković

Predavanja su bodovana sa 2 (dva) boda shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.

Potrebne aktivnosti oko obavještenja i prisustva su dužne provesti regionalne podružnice.