Objavljeno: 16.12.2009. PDF Odštampaj E-mail

Predavanja za farmaceute u Banjaluci 16.12.2009. godine

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji firme Sanofi-Aventis groupa, u Banjaluci 21.12.2009. godine, u  prostoru renoviranog „Dječijeg narodnog pozorišta“ u 20:00 časova održati slijedeće  predavanje:

„ Metabolički sindrom“,

Akademik prof. dr Nebojša M. Lalić

,, Smjernice za liječenje dijabetesa tip 2“ (Oralni antihipoglikemici u fokusu)

Prof. dr Snježana Popović-Pejičić

,, Prevencija dijabetesa i konorarne bolesti“ (Šta smo naučili nakon HOPE studije)

Doc. dr Duško Vulić, FESC

Predavanja su bodovana sa 3 (tri) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.