Objavljeno: 17.3.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine "OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST VEZANO ZA PREPARAT ZELENA KAFA NAPITAK"

Evropska agencija za lijekove ("European Medicines Agency, EMEA") je 21.01.2010. objavila saopštenje za javnost u kojem preporučuje povlačenje lijeka "Reductil", aktivne supstance "sibutramin", u Evropskoj uniji zbog nepovoljnog omjera koristi i rizika Na osnovu informacija dobijenih od Agencije za lijekove Crne Gore u pojedinim dijetetskim preparatima koji sadrže zelenu kafu a možda su dostupni i na našem tržištu pronađena je aktivna supstanca sibutramin za koju je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BIH već dala saopštenje EMEA-e (rizik od ozbiljnih neželjenih djelovanja na kardiovaskularni sistem tj. na srce i krvne sudove. Zato Vas upozoravamo na moguće neželjene efekte ovih preparata (za mršavljenje)!!