Objavljeno: 11.4.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine "Dodatno obavještenje „Eli Lilly B-H“ d.o.o. u vezi sa falsifikovanim lijekom Cialis film-tablete 4 x 20 mg"

Ovlašteni zastupnik proizvođača „Eli Lilly Export“ S.A. za Bosnu i Hercegovinu je dostavio Agenciji dodatne informacije, koje mogu pomoći javnosti u raspoznavanju falsifikata od proizvoda koji je legalno na tržištu:

- Krivotvoreni Cialis je većinom u pakovanju koje je na engleskom jeziku i sa lot brojem 05668, bez obzira na datum važenja lijeka. Paket zaštite na pakovanju (zaštitni pečat, zeleni sigurnosni pečat i boja na blisterima koja se preliva) se razlikuje od originalnih elemenata zaštite ili ih uopšte nema.

- Originalno Cialis pakovanje je zaštićeno sa sigurnosnim zatvaranjem te glatkim zelenim plastičnim ovalnim sigurnosnim pečatom koji je postavljen preko znaka „Lilly“ na prednjoj strani kartonskog pakovanja. Ovaj pečat ima izgled slova „C“ koje se preliva preko znaka „Lilly“, a obrisi Cialis tableta se prelivaju ispod znaka „Lilly“. Boja tinte na blister foliji se mijenja, kada se naginje, od ružičastog ka zelenom. Pakovanje i uputstvo su na jednom od zvaničnih jezika u BiH. U Bosni i Hercegovini je zvanično na tržištu pakovanje Cialis film-tablete 2 x 20 mg, sa brojem rješenja o stavljanju lijeka u promet 05-37-5080/05 koji je naveden na pakovanju koje je odobreno za ovo tržište. Svaki drugačiji izgled treba da se tretira kao sumnjiv.