Objavljeno: 11.4.2010. PDF Odštampaj E-mail
Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine „Bayer HealthCare Diabetes Care“ je uputio pismo zdravstvenim radnicima o mjerama opreza kod neonatalne upotrebe sistema za određivanje glukoze u krvi CONTOUR® i CONTOUR® TS
 
Uzorci uzeti od novorođenčadi stare jedan dan ili manje, ponekad pokazuju lažno-povišene rezultate. Kompanija „Bayer“ planira izmjeniti uputstva za upotrebu 5-sekundnog sistema CONTOUR® i CONTOUR® TS ...