Objavljeno: 26.4.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 

Objavljen prvi Registar lijekova Bosne i Hercegovine

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa Centrom za lijekove Instituta za farmakologiju i toksikologiju Univerziteta u Sarajevu, izdala prvi Registar lijekova Bosne i Hercegovine. Registar se može kupiti u prostorijama Centra za lijekove Instituta za farmakologiju i toksikologiju Univerziteta u Sarajevu (ul.Hakije Kulenovića 6, Sarajevo).

Cijena Registra je 50,00 KM. Broj žiro računa za uplatu je 1615036640015 („Raiffeisen bank“).