Objavljeno: 20.5.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji firme „Veldos BH”, iz Banja Luke,  u Istočnom Sarajevu 26.05.2010. godine, u  hotelu „Beograd“  u 17:30 časova održati sljedeće  predavanje:

BLOKATORI ALFA ADRENERGIČKIH RECEPTORA U TERAPIJI UROLOŠKIH OBOLjENjA

Predavači (naslovi predavanja)

-blokatori alfa adrenergičkih receptora u terapiji BHP

      dr Goran Todorović, spec. urologije

-rezultati praćenja efikasnosti i bezbjednosti lijeka Omnic Ocas 0,4 mg kod liječenja pacijenta sa BHP (na području Republike Srpske)

      dr Goran Todorović, spec. urologije

-efikasnost Tamsulozina u tretmanu hroničnog prostatitisa

      dr Slaviša Pejić, spec. urologije

-terapija uznapredovalog karcinoma prostate

      dr Danica Bjelica, spec. onkologije, dr Jadranka Jovović, spec. hematologije

-medikamentozna ekspulzivna terapija Omnic 0,4 mg i Tonocardin – komparacija i efikasnost u liječenju distalne ureterolitijaze

      dr Slaviša Pejić, spec. urologije

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.