Objavljeno: 3.6.2010. PDF Odštampaj E-mail
Obavještavamo Vas da će se u organizaciji firme „Veldos BH”, iz Banja Luke,  u Prijedoru 10.06.2010. godine, u  hotelu „Prijedor“  u 18:00 časova održati sljedeće  predavanje:

BLOKATORI ALFA ADRENERGIČKIH RECEPTORA U TERAPIJI UROLOŠKIH OBOLjENjA
Predavači (naslovi predavanja)
-    blokatori alfa adrenergičkih receptora u terapiji BHP rezultati  praćenja efikasnosti i bezbjednosti lijeka Omnic Ocas 0,4 mg kod liječenja pacijenta sa BHP  
dr Alekandar Kesić, spec. urologije
-    efikasnost Tamsulozina u tretmanu hroničnog prostatitisa
-    blokatori alfa adrenergičkih receptora u terapiji uznapredovalog karcinoma prostate
dr Predrag Stojnić, spec. urologije
-    medikamentozna ekspulzivna terapija Omnic 0,4 mg i Tonocardin – komparacija i efikasnost u liječenju distalne ureterolitijaze
dr  Alekandar Kesić, spec. urologije
Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.