Objavljeno: 26.10.2010. PDF Odštampaj E-mail
Poštovani,
Obavještavamo Vas da se u Derventi, dana 28.10.2010. godine u 18h u sali hotela "Biser"  organizuje javna tribina na temu " ZDRAVLJE ČOVJEKA I NJEGOVA ŽIVOTNA SREDINA- Kako smanjiti epidemiju malignih oboljenja?"

Predavači:

1. Mr sci Dr. miroslav Duronjić, specijalista za oralnu medicinu, Derventa:
    Epidemiologija malignih oboljenja u RS

2. Prof. Dr. sci. Slaviša Stanišić, ginekolog, Beograd:
    Uticaj faktora životne sredine na nastanak malignih oboljenja-kancerogeneza

3. Dr. sci. Dragan Jevdić, neuropsihijatar, Vršac:
    Stres, radni ambijent, porodica i maligna oboljenja

4. Mr.sci. Dr. Miroslav Duronjić, specijalista oralne medicine, Derventa:
    Stomatološki materijali iimuni sistem

5. Doc. Dr. Momir Dunjić, ginekolog, Beograd:
    Hormonalni dizruptori i elektromagnetno zračenje

Work Shop: Model edukativnog, preventivnog i terapeutskog pristupa na modelu karcinoma dojke

Predavanje organizuje " Udruženje za integrativnu medicinu RS"

Napomena: Navedeno predavanje neće biti bodovano od  strane Farmaceutske komore Republike Srpske!