Objavljeno: 2.2.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji kompanija “Arspharmae d.o.o.” Ljubljana i Krajinalijek-a a.d. Banja Luka,  u  Banjaluci 04.02.2011. godine, u  prostorijama  Krajinalijek-a  a.d.  u 15:00 časova održati sljedeće  predavanje:

“IMUNOLOŠKI ODGOVOR I REAKCIJE NA STRES”

-        Bazična i nova saznanja o mogućnostima terapijskog odgovora i dopune sa potpuno proverenim i prirodnim dijetetskim suplementima,

Srđan Brkić, dr med., magistar nauka molekularne biologije, dr sci. med., specijalista kliničke imunologije

      -    Ljekovite gljive: Panaceja za naš imunitet,

      Prof. dr Borut Štrukelj

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.