Objavljeno: 16.3.2009. PDF Odštampaj E-mail

Sjednica skupštine Farmaceutske komore Republike Srpske održana je dana 26.02.2009. godine u prostorijama Agencije za lijekove u Banjaluci, ul. Veljka Mlađenovića bb.

Sjednici je prisustvovao 21. predstavnik regionalnih podružnica dok su četiri bila opravdano odsutna.
Skupština je usvojila sledeći

 

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Farmaceutske komore Republike Srpske,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Razmatranje i usvajanje Odluka sa prethodne sjednice,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Skupštine i njenih organa u 
  2008 – oj godini,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju (završni račun) za 2008. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana rada za 2009. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana prihoda i rashoda za 2009. godinu,
8. Tekuća pitanja.

Rasprava je bila vrlo intezivna, kvalitetna, iscrpna i sadržajna što se vidi iz donesenih odluka i to:

Broj:552/09

Broj:553/09

Broj:554/09

Broj:555/09

Broj:556/09 

Broj:557/09

Broj:558/09

Broj:559/09