Objavljeno: 5.2.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Korekcije u odnosu na prethodno obavještenje o sigurnosti primjene Dianeal, Extraneal i Nutrineal rastvora za peritoneumsku dijalizu, proizvođača BAXTER AG, a u vezi sa nezahvaćenim serijama

Nosilac dozvole Co.Medprom d.o.o. je dostavio Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nove informacije - korekcije u odnosu na prethodno obavještenje a u vezi sa nezahvaćenim serijama Dianeal, Extraneal i Nutrineal rastvora za peritoneumsku dijalizu, proizvođača BAXTER AG.
Ovim pismom nosilac dozvole Co.Madprom d.o.o. prosljeđuje informaciju za identifikaciju novih serija koje nisu zahvaćene endotoksinima. Za identifikaciju novih serja koje nisu zahvaćene, svaki korisnik treba da provjeri prva tri znaka serije lijeka. Ako kombinacija brojeva počinje sa 11 proizvod nije zahvaćen. Sve ostale nezahvaćene serije biće proizvedene sljedećim redoslijedom 11A, 11B, 11C...11F,...11L.

Pismo koje je nosilac dozvole uputio ljekarima...