Objavljeno: 3.3.2011. PDF Odštampaj E-mail

Informacija o godišnjoj Skupštini Farmaceutske komore Republike Srpske

Dana 22.02.2011.godine u prostorijama Komore  u ulici Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 173, održana je deveta redovna sjednica Skupštine Farmaceutske komore Republike Srpske  sa sledećim dnevnim redom:
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
2. Realizacija Odluka sa prethodne sjednice;
3. Razmatranje i usvajanje Nacrta izvještaja o radu Farmaceutske komore u 2010.god;
4. Razmatranje i usvajanje Nacrta izvještaja o finansijskom poslovnju Farmaceutske komore u periodu od 01.01. do 31.12.2010.godine;
5. Razmatranje i usvajanje Nacrta plana rada Farmaceutske komore za 2011.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Nacrta plana prihoda i rashoda za 2011.godinu;
7. Donošenje odluke o izmjeni teksta licence;
8. Tekuća pitanja.
Na Skupštini su donesene sledeće odluke: Odluka o usvajanju izvještaja o radu Farmaceutske komore Republike Srpske u 2010.godini, Odluka o usvajanju izvještaja o finansijskom poslovanju Farmaceutske komore Republike Srpske u periodu od 01.01. do 31.12.2010.godine, Odluka o usvajanju plana rada Farmaceutske komore za 2011.godinu, Odluka o usvajanju prihoda i rashoda za 2011.godinu i Odluka o izmjeni teksta licence.
Sjednici Skupštine prethodila je sjednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Farmaceutske komore Republike Srpske.
Na sjednici Izvršnog odbora razmotrena su pitanja iz nadležnosti Skupštine,   utvrđeni su nacrti plana prihoda i rashoda i programa rada koji su proslijeđeni Skupštini na razmatranje i usvajanje. Pored poslova koji se odnose na pripremanje sjednice Skupštine, Izvršni odbor Komore je razmatrao i rješavao pojedina tekuća pitanja iz svoje nadležnosti.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici, posebnu pažnju posvetio analiziranju korišćenja finansijskih sredstava Komore i Izvještaja o finansijskom poslovanju Komore u periodu od 01.01. do 31.12.2010.godine. U svojoj analizi Nadzorni odbor nije utvrdio nepravilnosti u radu Komore te je u potpunosti saglasan sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Komore u gore navedenom periodu.