Objavljeno: 8.4.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o toku aktivnost oko aplikacije za dodjelu  naziva primarijus

Poštovane kolege,

Obavještavamo Vas da je u toku aktivnost oko aplikacije za dodjelu  naziva primarijus.
Prijedlog za dodjeljivanje naziva primarijus mogu podnijeti:
•Zdravstvena ustanova ili druga organizacija u kojoj je zdravstveni radnik-magistar farmacije zaposlen,
•Farmaceutsko društvo RS, po zahtjevu zdravstvenog radnika-magistra farmacije ili po sopstvenoj inicijativi,
•Grupa zdravstvenih radnika,
•Pojedinac, zdravstveni radnik-magistar farmacije.
Predlagač treba da dostavi sljedeće podatke o kandidatu:
-biografske podatke,
-dokaz o završenom fakultetu,
-podatke o dužini radnog iskustva u stručnom zvanju magistra farmacije, u trajanju od najmanje 12 godina,
-dokaz o aktivnostima i postignutim rezultatima u toku radnog ciklusa.

Prijedlog se podnosi Komisiji za priznanja i nagrade Farmaceutske komore RS.