Objavljeno: 17.5.2011. PDF Odštampaj E-mail
Obavještavamo Vas da će se, u organizaciji kompanija “Arspharmae“ d.o.o. iz Ljubljane i „Krajinalijek“ a.d. iz Banje Luke, 26.05.2011. godine, u  Bijeljini, u  Narodnoj biblioteci „Filip Višnjić“, s početkom  u 15.00 časova, održati sljedeće  predavanje:
“IMUNOLOŠKI ODGOVOR I REAKCIJE NA STRES”
-Bazična i nova saznanja o mogućnostima terapijskog odgovora i dopune sa potpuno provjerenim i prirodnim dijetetskim suplementima
  • 15.00 – 15.30   Imunološki odgovor i reakcije na stres,  Srđan Brkić, dr medicine,
      magistar  nauka  molekularne biologije, dr med. nauka, specijalista kliničke imunologije.
  • 15.30 – 16.00    Ljekovite gljivice:Panacea za naš imunitet, Prof. dr Borut Štrukelj
  • 16.00 – 16.15    Diskusija,
  • 16.15 – 16.30    Pauza
  • 16.30 -  17.00   “Arspharmae“ d.o.o.  mr farm. Ante Zaloker.
Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.