Objavljeno: 20.6.2011. PDF Odštampaj E-mail

Predavanje 30.06.2011. godine, u  Trebinju, u  hotelu ,,Platani“, s početkom  u 15.00 časova

Obavještavamo Vas da će se, u organizaciji kompanija “Arspharmae“ d.o.o. iz Ljubljane i „Krajinalijek“ a.d. iz Banja Luke, 30.06.2011. godine, u  Trebinju, u  hotelu ,,Platani“, s početkom  u 15.00 časova, održati sljedeće  predavanje:

“IMUNOLOŠKI ODGOVOR I REAKCIJE NA STRES”

-Bazična i nova saznanja o mogućnostima terapijskog odgovora i dopune sa potpuno provjerenim i prirodnim dijetetskim suplementima

- 15.00 - 15.30 Imunološki odgovor i reakcije na stres, 

Srđan Brkić, dr medicine, magistar  nauka  molekularne biologije, dr med. nauka, specijalista kliničke      imunologije.

- 15.30 - 16.00 Ljekovite gljivice:Panacea za naš imunitet, Prof. dr Borut Štrukelj

- 16.00 - 16.15 Diskusija,

- 16.15 - 16.30 Pauza

- 16.30 - 17.00 “Arspharmae“ d.o.o.  mr farm. Ante Zaloker.

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.