Objavljeno: 5.7.2011. PDF Odštampaj E-mail

Usljed čestih obraćanja studenata  Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina Farmaceutskoj komori Republike Srpske po pitanju mogućnosti dobijanja licence za obavljanje samostalne zdravstvene djelatnosti, Farmaceutska komora Republike Srpske izdaje sljedeće saopštenje:           

Kako je predviđeno članom 8 Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/10), visoko obrazovanje organizuje se u tri ciklusa. Kao izuzetak predviđene su studije medicine, stomatologije, farmacije i veterine koje traju pet ili šest godina i koje se izvode kao integrisane studije tj. jedinstveni studijski program koje obuhvataju prvi i drugi ciklus i koje se vrednuju sa najmanje  300 bodova.

Farmaceutska komora Republike Srpske izdaje licencu samo studentima koji su završili studije farmacije koji se izvode kroz jedinstveni studijski program, odnosno integrisane studije (član 8 Zakona o visokom obrazovanju, “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/10).

Prema tome, dopis broj 222/08 od 16.05.2008.godine objavljenom na sajtu Koledža ne može se smatrati zvaničnim stavom Komore, budući da nije zasnovan na važećim zakonskim propisima, nije zasnovan na odluci Skupštine komore ili Izvršnog odbora te samim tim ne može ni predstavljati zvaničan stav Komore.