Objavljeno: 4.10.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o predavanju u Banjaluci 28.10.2011. u organizaciji Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske

Obavještavamo vas da će se 28.10.2011. godine  u  Banjaluci u „Pijano-baru“ Hotela „Bosna“ održati, u organizaciji “Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske“, XXVII biohemijski dani,  8.  stručni  sastanak sa sljedećim programom:

  • 9:00 – 9:15 Uvodne napomene, prof. dr Nada Majkić – Sing, Centar za  medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije i Katedra za  medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;
  • 9:15 – 9:45 Napredak i  dileme u strategijama biohemijskog prenatalnog skrininga,prof. dr Svetlana Ignjatović, Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije iKatedra za medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;
  • 9:45 – 10:15 Klinička primena visokoosetljivih testova za određivanje koncentracije troponina : prednost i ograničenja, asist. mr Sanja Stanković, Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije i Katedra za  medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;
  • 10:15 – 11:00 Kafe-pauza
  • 11:00 – 11:30 Dilema – vitamin D, hormon ili vitamin: današnje stanje u  analitici, doc. dr Duško Mirković, Centar  za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije i Katedra za  medicinsku biohemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;
  • 11:30 – 12:00 C - reaktivni protein i terapija statinima u primarnoj prevenciji koronarne srčane bolesti – za i protiv, Snežana Jovičić,  dipl. farm. med. biohemije, Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije, Beograd;
  • 12:00 – 12:30 „Cobas“ paleta dijagnostičkih testova za onkologiju,Filip Rabuzin, dipl. inž. biohemije, „Roche Diagnostics“;
  • 12:30 – 13:00 Potpuno  automatsko čitanje sedimenta urina (metodom mikroskopiranja), mr Mate Balicz, marketing-menadžer, „77 elektronika“, Mađarska;
  • 13:00 – 15:00  Ručak
 
Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.