Objavljeno: 6.10.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o predavanju u Višegradu 22.10.2011. u organizaciji "Vetfarm" d.o.o.

Obavještavamo vas da će se u organizaciji farmaceutske firme “Vetfarm” d.o.o. u Višegradu 22.10.2011.godine, u  Hotelu “Vilina Vlas”  u 12:00 časova održati sljedeće  predavanje:

LIJEKOVI U SAVREMENOJ FARMAKOTERAPIJI

  • “Lokalna upotreba kortikosteroida u  terapiji kožnih oboljenja“

           Katarina Ilić, Katedra za farmakologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • “Farmaceutski oblici lijekova za oči – aspekti okularne raspoloživosti lijeka”

           Jela Milić, Danina Krajišnik, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju,

           Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu

  • “Analozi insulina i  glukagona u  savremenoj terapiji dijabetesa”

           Sote Vladimirov, Bojan Marković, Katedra za farmaceutsku hemiju, Farmaceutski  fakultet,

           Univerziteta u Beogradu

Predavanja su bodovana sa tri (3) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.