Objavljeno: 21.10.2011 PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o predavanju u Doboju u organizaciji firme“Salveo” d.o.o. iz Sarajeva

Obavještavamo vas da će se u organizaciji farmaceutske firme “Salveo” d.o.o. Sarajevo,  u  Doboju 02.11.2011. godine, u  sali Hotela “Integra u 19:00 časova održati sljedeće  predavanje:

« AKUTNI KAŠALj-MEHANIZMI NASTANKA I MOGUĆNOST LIJEČENjA››

Dr  Vladimir Mirošljević, spec. pedijatar-Klinika za dječije bolesti, Klinički centar Banja Luka

« BRŠLjAN-MEHANIZAM DJELOVANjA I TERAPIJSKA PRIMJENA››

Prof. dr Nenad Ugrešić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti  članova Farmaceutske komore Republike Srpske.