Objavljeno: 24.10.2007 PDF Odštampaj E-mail

Intervencija Suda časti Farmaceutske komore

Farmaceutska komora Republike Srpske, shodno zakonskim propisima i podzakonskim aktima, u oblasti svoje nadležnosti – dužna je izgrađivati i usavršavati sistem nadzora nad stručnim i etičkim radom članova, osigurati sistem kvaliteta rada putem svojih komisija i Suda časti, zatim, zaštiti profesionalne i materijalne interese svojih članova, zaštiti ugled i dostojanstvo profesije i td. 

 

Međutim, neki članovi svojim ponašanjem nedoprinose i nepoštuju deontološki i etički nivo pa je usledila intervencija Suda časti Farmaceutske komore u predmetima: Maričić mr ph Milene kojoj je izrečena disciplinska mjera

privremeno oduzimanje licence u trajanju od godinu dana od dana pravosnažnosti 

 i Požarčević Sunčice kojoj je trajno oduzeta licenca i izrečen prestanak članstva u Farmaceutskoj komori Republike Srpske.

Sa sređivanjem stanja u vlastitoj sredini Farmaceutska komora će se još više aktivirati uz istovremen apel i svim ostalim organima i farmaceutima da u interesu boljih rezultata daju vlastiti doprinos. Nemože i nesmije doći do derogiranja pozitivnih vrijednosti koje su krasile farmaciju i kao struku i kao nauku.

S poštovanjem.

PREDSJEDNICA
FARMACEUTSKE KOMORE
Prim mr ph Jagoda Radaković s.r.