Objavljeno: 17.8.2012. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o stručnim predavanjima u Bijeljini u organizaciji Predstavništva  “Actavis BiH“.

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji  „Predstavništva  Actavis BiH“ Banja Luka održati slijedeće  predavanje:

„Prevencija moždanog udara – značaj antiagregancija“,  

doc. dr Siniša Miljković, Neurološka klinika Banja Luka

 „ Antikonvulzivni efekat levetiracetama“,  

doc. dr Duško Račić, Neurološka klinika Banja Luka

Predavanje će biti održano u:

- Bijeljini 13.09.2012. godine, u sali „Volga“ u Hotelu „Etno selo Stanišić“ u 18.00 časova

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, u skladu s odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske.