Objavljeno: 23.10.2012. PDF Odštampaj E-mail
Obavještenje o stručnim predavanjima u Banjaluci u organizaciji “Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske“

Obavještavamo vas da će se 2.11.2012. godine u Banjaluci u Hotelu „Vidović“ održati, u organizaciji “Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske“, IX stručni  sastanak sa sljedećim programom:

10:00 – 10:30   Pozdravna riječ gostiju,

Nada Majkić – Sing, Velibor Canić (Komora biohemičara Srbije)

10:30 – 11:15  Predavanje

Priprema pacijenata i uzoraka za   analizu urina, značaj fizičko – hemijske analize uz primjenu kontrole kvaliteta, Mirka Ilić (Centar za medicinsku biohemiju KCS Beograd)

11:15 – 11:30   Kafe pauza

11:30 – 13:00  Predavanje

Identifikacija elemenata sedimenta urina i njihov klinički značaj u raznim stanjima i bolestima urinarnog trakta, Nataša Lalić (Centar za medicinsku biohemiju KCS Beograd)

Primjena automatskog postupka u analizi urina, Biljana Glišić (Centar za medicinsku biohemiju KCS Beograd)

13:00 – 15:00   Ručak

15:00 – 16:15   Usmene prezentacije

Određivanje tumorskog markera HE 4 – vlastita iskustva, Jozo Ćorić (Klinička hemija i biohemija KC Univerziteta u Sarajevu)

Optimizacija metode za izolaciju i kvantifikaciju plazmatske mRNA kod pacijenata sa stabilnom anginom pektoris, Bosa Mirjanić – Azarić (Zavod za laboratorijsku dijagnostiku KC Banja Luka)

Rezultati skrining testa prvog tromjesečja trudnoće i prenatalne dijagnostike kariotipa u kliničkom centru Banja Luka, Aleksandra Đorđević, Bosa Mirjanić – Azarić, Radmila Malešević, Jasenka Miljuš (Zavod za laboratorijsku dijagnostiku KC Banja Luka)

Odnos homocisteinemije i metaboličkog sindroma u ishemijskom moždanom udaru,

Milorad Vujnić, Nela Rašeta (Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)

16:15 – 16:45   Predavanje

Troponin T visoke osjetljivosti – uloga u svakodnevnoj primjeni, Marina Miškić (Roche Diagnostics)

16:45 – 17:00   Kafe pauza

17:00 – 18:00   Skupština Udruženja medicinskih biohemičara Republike Srpske

20:30    Svečana večera, Restoran „Aquana“

Predavanje je bodovano sa tri (3) boda za slušaoce i pet (5) bodova za predavače, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske.