Objavljeno: 30.10.2008. PDF Odštampaj E-mail

"Lek“ predstavništvo Sarajevo

 
Zahtjevom od 21.10.2008. godine, firma ,,Lek“ predstavništvo Sarajevo je zatražilo odobrenje od Farmaceutske komore Republike Srpske za održavanje stručnog predavanja koje bi bilo održano u hotelu ,,Bosna“ u Banjaluci dana 03.11.2008.godine sa početkom rada u 19.00 časova na teme: 

- Prof. dr. Svjetlana Stoisavljević – Šatara spec. Kliničke farmakologije


 - Doc. dr. Zoran Vujković, spec. neurolog

 
- Dr. Bojan Savić (stručni saradnik LEK – a).

Komisija za stručno usavršavanje farmaceuta i izdavačku djelatnost je, shodno članu 15. Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja, razmotrila zahtjev i odobrila održavanje ovog stručnog predavanja, koje će biti bodovano sa 3 (tri) boda, prema odredbama člana 9. pod ,, G stručni sastanci“.
Ovim putem obavještavamo zainteresovane da mogu prisustvovati, a podjela sertifikata biće vršena na ulazu u salu Hotela.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Prof. dr. Jasminka Mehanović Nikolić, s.r.