Objavljeno: 18.3.2008. PDF Odštampaj E-mail

REGIONALNIM PODRUŽNICAMA

(Banja Luka, Prijedor i Doboj)

Obavještavamo vas da će firma ,,Nycomed“ u saradnji sa Farmaceutskom komorom Republike Srpske dana 20.03.2008.godine u 18.30. časova održati stručno predavanje u velikoj sali hotela Bosna po sledećim temama:
- ,,Novosti u liječenju astme“ - Prof. Dr. sc. med Krsto Jandrić
- ,,Alvesco – nova generacija ICS – a“ - Prim. Dr. sc. med Sanja Popović – Grle
- ,, Astma i GERB „ - Prof. Dr. sc. med Miodrag Krstić

Predavanje će biti bodovano sa 2 boda pa vas molimo da o istoj obavjestite članove Komore na vašem regionu.
S poštovanjem.

PREDSJEDNIK
Izvršnog odbora i stručne Komisije
Prim. mr farm. nauka Petar Rokvić, s.r.