Objavljeno: 30.12.2014. PDF Odštampaj E-mail
Poštovane kolege,
Obavještavamo vas da na sajtu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine možete pronaći spisak registrovanih lijekova koji se ažuriraju u realnom vremenu.
Spisak se može pretraživati po ATC-u, INN-u, nazivu lijeka, vrsti lijeka (opojni, rizični...), nosiocu dozvole ili proizvođaču, te nakon unesenih pojmova potrebno je
kliknuti na dugme Traži, a za ponovnu pretragu prvo se klikne na dugme Očisti, da bi se uklonila prethodna pretraga.

Isto tako može se pretraživati po pojmovima koji su navedeni u zaglavlju tabele označene crvenim kvadratom. U kolonama SmPC i Upute za pacijente se nalaze
upustva u „pdf“ formatu upustvo za zdravstvenog profesionalca – farmaceuta ili doktora, a koji nisu prikazani za sve lijekove, jer je informacioni sistem još u izgradnji.
Klikom na dugme Otvori dobijate dodatne informacije o lijeku.
Do ove pretrage se može doći putem sajta Agencije u podmeniju Lijekovi ili klikom na ovaj
link Spisak lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini po nazivu lijeka