Objavljeno: 11.3.2015. PDF Odštampaj E-mail
Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Farmaceutske komore Republike Srpske  održati slijedeća predavanja:
  • Aktuelni regulatorni aspekti lijekova: kvalitet, proizvodnja, stabilnost u skladu sa EU propisima, Igor Popović - Agencija za lijekove i medicinska sredstva Republike Srbije;
  • Status biljnih ljekovitih proizvoda na domaćem tržištu sa posebnim osvrtom na proizvode sa sedativnim djelovanjem, Relja Suručić, Nina Granula – Katedra za farmakognoziju, Medicinski fakultet Banja Luka;
Predavanja će biti održana u:
- Bijeljina 27.03.2015. godine u sali Narodne biblioteke „ Filip Višnjić“ sa početkom u 16:00 časova.
Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, u skladu s odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske.