Objavljeno: 28.3.2008. PDF Odštampaj E-mail

REGIONALNA PODRUŽNICA

BANJA LUKA

Obavještavamo Vas da će se održati jednodnevni seminar u organizaciji Farmaceutske komore Republike Srpske.
- Bijeljina 12.04.2008.godine sa početkom u 13.00. časova. 
Simpozij će se održati u amfiteatru visoke škole ,,koledž zdravstvene njege“ Bijeljina Pavlovića put bb – Dvorovi.
  Teme Simpozija i predavači:
1. Najčešća vanzglobna i degenerativna reumatična 
oboljenja - Prof. dr. Goran Spasojević – anatom i spec. fizijatrije,
2. Antibiotici u pedijatriji - doc. dr. Branko Lolić spec. pedijatrije,
3. Poremećaji spavanja - Prof. dr. Vladimir Džajić spec. neurolog.

Predavanje će biti bodovano sa 3 boda pa vas molimo da o istoj obavjestite članove Komore na vašem regionu.
S poštovanjem.

PREDSJEDNIK
Stručne Komisije
Prim. mr farm. nauka Petar Rokvić, s.r.