Objavljeno: 9.4.2008 PDF Odštampaj E-mail

Jednodnevni seminar

Obavještavamo Vas da će se održati jednodnevni seminar u organizaciji Farmaceutske komore Republike Srpske.
- Doboj 19.04.2008.godine sa početkom u 12.00. časova.

 

Simpozij će se održati u amfiteatru „Pavlović univerziteta“.
Teme Simpozija i predavači:
1. Najčešća vanzglobna i degenerativna reumatična 
oboljenja - Prof. dr. Goran Spasojević – anatom i spec. fizijatrije,
2. Antibiotici u pedijatriji - doc. dr. Branko Lolić spec. pedijatrije,
3. Poremećaji spavanja - Prof. dr. Vladimir Džajić spec. neurolog.

Predavanje će biti bodovano sa 3 boda. 
S poštovanjem.

PREDSJEDNIK
Stručne komisije
Prim. mr farm. nauka Petar Rokvić, s.r.