Objavljeno: 18.05.2017. PDF Odštampaj E-mail

Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje održanog stručnog predavanja u organizaciji Farmaceutskog društva RS.
Za sve potrebne informacije možete se obratiti organizatoru predavanja.

Program je bodovan sa 6 bodova za predavača i 3 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS