Objavljeno: 13.09.2017. PDF Odštampaj E-mail

Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje održanog stručnog predavanja u organizaciji Farmaceutskog društva RS.
Za sve potrebne informacije možete se obratiti organizatoru predavanja.

Program je bodovan sa 3 bodova za predavača i 2 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS