Obajvljeno: 05.10.2017 PDF Odštampaj E-mail

Farmaceutska komora Republike Srpske je zamoljena od  strane Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da  svoje članove informiše o upisu na  specijalističke  studije, te Vam prosljeđujemo sledeće:

Poštovane koleginice i kolege,

Očekuje se raspisivanje Konkursa za upis studenata u drugom upisnom roku na specijalističke akademske studije (SAS) Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ovu specijalizaciju, koja pruža široko znanje iz tri osnovne oblasti – FARMAKOTERAPIJE, FITOTERAPIJE I DIJETETIKE, pored farmaceuta, mogu upisati i doktori medicine, veterinarske medicine i stomatologije. U okviru izbornih predmeta moguće je usavršavanje iz oblasti interpretacije laboratorijskih testova u kontroli terapije, dermokozmetičkih preparata, farmakovigilance i registracije lekova i marketinga i menadžmenta u farmaciji. Nastava se izvodi na fakultetu, isključivo vikendom (svake druge subote).

Program je značajno unapređen i reakreditovan 2017. godine (v. prilog) i upotpunosti usklađen sa novim izdanjem udžbenika Farmakoterepije za farmaceute

(http://www.datastatus.rs/proizvod/30903/farmakoterapija-za-farmaceute).

Zainteresovani kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta) podnose fotokopije sledećih dokumenata (ne moraju da budu overene):
kopiju diplome ili uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni). Uz ova dokumenta dostavljaju svoju kraću biografiju.

Školarina na specijalizaciji Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi plaća se u 6 (šest) rata, ravnomerno raspoređenih tokom 3 semestra specijalizacije.


Struktura studijskog programa

Za dodatne informacije možete se mi se obratiti putem e-mail-a:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Srdačan pozdrav,
Maja Tomić
rukovodilac specijalizacije Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi

.......................
dr Maja Tomić, vanredni profesor
Katedra za farmakologiju
Farmaceutski fakultet
Univerzitet u Beogradu