Objavljeno: 12.10.2017. PDF Odštampaj E-mail

Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje održanog stručnog simpozijuma u organizaciji Javne ustanove Gradska apoteka Prijedor.
Program je bodovan sa 8 bodova za predavača, organizacionom i naučnom odboru 6 bodova i 4 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS