Objavljeno: 27.10.2017. PDF Odštampaj E-mail
Dostavljamo Vam informaciju  o trećem upisnom roku - SAS Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi, Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Poštovane koleginice i kolege,

Raspisan je Konkurs za upis na specijalističke akademske studije u školskoj 2017/18. godini - treći upisni rok.
Prijavljivanje je  27. 10. 2017. (9-14h) i 30. 10. 2017. (9-12h).

Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:
* prijavni list (dobija se u Arhivi Fakulteta)
* fotokopije sledećih dokumenata: kopiju diplome i dodatak diplomi, odnosno uverenje o prethodno završenom stepenu obrazovanja (ukoliko nije navedena prosečna ocena, kandidat je dužan da dostavi uverenje o ostvarenoj  prosečnoj oceni, a ukoliko nema dodatak diplomi i uverenje o položenim ispitima). Originale je potrebno poneti na uvid.
* svoju kraću biografiju i uplatnicu na iznos od 3.000,00 RSD na ime troškova prijave na konkurs. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Dokumenta se podnose lično preko Arhive Fakulteta 27. 10. 2017. (9-14h) i 30. 10. 2017. (9-12h).

Upis primljenih kandidata će se obaviti 2. 11. 2017. godine u Odseku za nastavu, vremenu od 9 do 15 časova.
Na raspolaganju sam vam za sva pitanja ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

Srdačan pozdrav,
Maja Tomić