Objavljeno: 14.11.2017 PDF Odštampaj E-mail
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske.
Program je bodovan sa 3 bodova za predavača i 2 bodova za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS