Objavljeno: 12.03.2018. PDF Odštampaj E-mail
Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji JZU Apoteka Han Pijesak i PJ Gradska apoteka Vlasenica.
Program je bodovan sa 10 bodova za predavača i 5 bodova za slušaoca, te za učešće u Naučnom ili Organizacionom odboru 6 bodova.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS