Objavljeno: 4.2.2009. PDF Odštampaj E-mail
U sklopu serije predavanja koje organizuje Firma ,,Pliva Hrvatska“d.o.o. Predstavništvo u BiH, želimo Vas obavijestiti da će se u Prijedoru predavanja organizovati u Sali za predavanja Opšte bolnice Prijedor, 09.04.2009.godine sa početkom u 18h.
Predavanja i predavači su
  ,,SAVREMENA TERAPIJA Diabetes mellitus-a“ dr med. Vesna Jelača
  ,,DIJABETIČKA NEFROPATIJA“ dr med. Sanja Stojković

Predavanja su bodovana sa 2 (dva) boda shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti koji je pravosnažan.
Potrebne aktivnosti oko obavještenja i prisustva su dužne provesti regionalne podružnice.