Objavljeno: 28.03.2018 PDF Odštampaj E-mail

Poštovani,

U prilogu se nalazi rješenje stručnog predavanja u organizaciji ZU "Belladonna" Trebinje.
Edukacija će se održati u Trebinju 31.03.2018. godine u Trebinju.

Program je bodovan sa 3 boda za predavača i 2 boda za slušaoca.

PRILOG

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutske komore RS